Welkom bij Chapeau!

Gemengd Koor Chapeau, opgericht in 1997, is een 4-stemmig koor van ongeveer 70 leden; een gedeelte daarvan is nog steeds medewerk(st)er van het Erasmus MC, locatie Daniel den Hoed Kliniek. Het overgrote deel is echter van ‘buiten’ het Erasmus MC binnengestroomd en vol enthousiasme gebleven.
Sinds 1 april 2008 staat het koor onder leiding van Eric van Dalum.

Repeteren doet Gemengd Koor Chapeau wekelijks op maandagavond van 19.30 – 21.45 uur in de Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam-IJsselmonde.
Uiteraard bent ook u van harte welkom om eens een keertje met ons mee te komen zingen!

Ons repertoire is breed te noemen: van klassiek tot religieus, van modern tot musical en pop, in koorbewerkingen van vaak bekende arrangeurs, zoals Andrew Lloyd Webber, Tom Parker etc.

Als u de muziekspeler handmatig wilt starten kunt u hier klikken: muziekspeler.